اینجا زمین میچرخد

اینجا زمین میچرخد

کند تر از مرگ تو در روز

کند تر از مرگ من در شب

تا زمان میچرخد این زمین میرقصد،

 بی اهنگ میرقصد در شب میرقصد ، در روز میرقصد

چه زیبا  میرقصد ، چه دقیق میچرخد

و بی اهنگ چه زیبا میرقصد

 

تا مرگ زمان ما با او میچرخیم ،میچرخیم

ما با او میرقصیم

کند تر از مرگ تو در روز ، کند تر از مرگ من در شب

و او که بی ما میچرخید ، میچرخد

و چه زیبا ، چه دقیق ،.....

سلام

/ 2 نظر / 6 بازدید
نازنين

اگر نمی چرخيد..اگر تا اين حد دقيق نبود شايد آن هنگام می شد ديروز را فراموش نکرد...می شد به فردا بيش از امروز اميد داشت...بارانی باشی.

مهدي

تا مرگ زمان ما با او میچرخیم ،میچرخیم راستي راستي بايد چرخيد