راه شوسه ها را به جهنم بسپار

راه شوسه ها را به جهنم بسپار. پا بگذار بر آسفالت آفتاب تابستان خورده کوه بزرگ و ببین با تمامی داغهایش پای تو را به جلو میراند. ای کاش که زمان را میشد نگاه کرد ،گذر ثانیه هایی که تو خوب میدانی این زمان نیست میرود ،عمر من است . پا بگذار بر داغی جاده آسفالت کوه بزرگ و تو ببین با تمامی بی انتهایی تو هنوز به جلو رانده شدن را میخواهی . و بخند ،تو بخند تو ،بخند تو ..... بخند ... بخند.... قهقه کن .سلام

/ 3 نظر / 32 بازدید
ساز بارون

تمام را ها به نگاه ها ختم می شود

بوف کور

سلام . باور کن از کامنتی که گذاشته بودی چيزی نفهميدم هرچند خيلی سعی کردم منظورت رو بفهمم. ولی از مطلب پايينی واقعا لذت بردم . ای کاش. موفق و سربلند باشی. هرمز بزرگ نگهدار هر دل پاک و هر چشم اشک آلود هست .

فروغ مهر

سلام درسته اين عمر مونه که داره می ره