همکلاسیها یادش بخیر زیر . زیر باران دویرنها یادش بخیر

ای صدای همکلاسی
خوب میشناسمت تورا
یاد می آوری مرا
دویدنها ،رسیدنها ومیوه چیدنها
میوه دزدیها یادت هست ،

و اکنون مانده ام تنها
کوچه ها پر زخالی
و درختی آری از میوه چیدنها
و کلاغی ، با آوازی گرم و مشکی

ای نگاه همکلاسی
یاد می آوری مرا
زمانی در کلاسی پر هیاهو
و دلی در هر زنگ دعوا ،چنگ در مو
و صدای جیغ هایم ،جیغ هایت
صدا میکرد معلم را مثل کلاغی پر هیاهو

و اکنون مانده ام تنها
و کلاسی خالی از جیغ هایم،جیغ هایت
و حتی آن معلم که می آمد با چوب بلندش

و اکنون مانده ام تنها و حیاطی و کلاغی
با صدای گرم و مشکی ، بانشاط از بودن ها ، نبودنها
ودلی پُر بیاد هر کلامی ، هر درختی و دویدن ، و صدایی گرم و مشکی

سلام

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
بهنامترین

من هنوز مدرسه را دوست درم. من معلم را دوست دارم. من.....سلام

هیس

سلام دلم برای این جا تنگ شده بود من هنوز از مدرسه و دانشگاه بیزارم هنوز

paeez ghorub

و اکنون مانده ام تنها و حیاطی و کلاغی با صدای گرم و مشکی ، بانشاط از بودن ها ، نبودنها ودلی پُر بیاد هر کلامی ، هر درختی و دویدن ، و صدایی گرم و مشکی سلام من از وقتی که خدا آرام به گوش فرشته ها نجوا کرد که این برترین مخلوق من است تنهام... خواست که تنها باشم بدون دست نوازش زخمی و خشک پدرم بی کلام مهربان مادرم و حتی همکلاسی عزیزم هم مرا یاد نکرد تنها می روم از این شهر شلوغ به دیاری که مهتاب شبهای تابستان آرام در گوشم نجوا کند اینجا دیگر تنها نیستی... و انروز باز برای تنهایی خویش گریه می کنم...