ماندگارترین خاطره ی من همان گریه های نوزادیست

بار خدایا،من را بپذیر ووجودت را برایم پس بفرست

من یعنی ام شاد است ، شاد تر از آن همه خنده های بازیگوش،یعنی ام دیروز است، یعنی ام فرداست ،یعنی ام هرچه باشد اکنون است،نام دیگرم را بگذار حالا،شاید اویی بترجماندم خنده،دیگری معنی ام کند ناله،برای اولیم بار نیست که میگویم، معنی ام هرچه باشد خوب است،من خودم را می شناسم،بهنام، ترینی از بینهایت دور م.

سلام

/ 7 نظر / 32 بازدید
بهنامترین

بیچاره بارون که نمی دونه داره می باره یا دارن می باروننش.سلام

Bluestar

اِم؟؟؟؟ یا اُم؟؟؟؟ خیلی نفهمیدم، ولی خب تو بهنامترینی دیگه.

شادی

صد البته که شادی در همان ابتدای تولدمان دفن شد وگرنه میخندیدم در بدو ورود نه با صدای بلند های های گریه!!!

شادی

اگه به حال ما کورها و کم بینا ها لطف کرده و سایز فونت نوشته هایتان را بیشتر و بزرگ تر کنید چه خوب میشود دوست جانم!

نانی آزاد ... مترسک

من نمیگویم که انسان مرده است من نمیگویم راست گفتن مشکل است من نمیگویم حقیقت را ببین ارزوی کودکان ما را ببین راستی من لال لالم تو بگو در مرام راست مردان قصه گو راستی در سرزمین دیگران کج زیستن به ز ریگ نو گران کاخ شاهی شما ویرانه باد خانه ی این مردمان افسانه باد صاحبان سر بی عقلی بس است سر شکستن عقل دیدن دیگر بس است عقل ما در کوچه های خاکی است عقل تو در مخمل و تن نازی است من نمیگویم خرد گم گشته است من نمی گویم حقیقت شاکی است راستی راست گفتی زندگی یک بازی است راستی راست گفتن هم بازی است دست کش از بیداد خود وا رهان من را در افکار خود لال میگردم سکوتم کافی است شعر ها هم برایت لالایی است سلام راستش نتونستم همه رزو بخونم اما خوشحالم که باهات آشنا شدم [گل]