کلاغ وار

می دانی ام چیست بزرگ ومتعال؟ انگارهرچه بیشتر به تو شک می کنم تو مهربان تر میشوی

 

پرهای سیاه ام را باز خواهم کرد وبال خواهم زد و قارقار خواهم کرد.می دانم که صدای کلاع هماینروزها هم صدا دارد.صدای کلاغ هم نخس نیست.گرم است وسفید.سلام

/ 8 نظر / 33 بازدید
نگار نیک نفس

و روزی همگان خواهند دید از بینهایت دور پرهای باز سیاه کلاغ را , بال زدن کلاغ را و روزی همگان خواهند شنید از بینهایت دور قار قار کلاغ را , صدای گرم و سفید کلاغ را

فرناز

صدای کلاغ نحس نیست گویا است زیباست و عمیق تولدت مبارک

میفروش

سلام تو از هر در که باز آیی بدین خوبی و زیبایی برقرار باشید. به امید دیدار[گل]

نمدمال

پست قبلی رو دوست دارم پسر. اوونم نمدمال که چه سخت گیر است در خوش آمدهایش... حالا بیا یه مثل رووسی یادت بدم...

محمد(کوه ریگ)

ديگر نگا هي مهربان در ديده خورشيد نيست ديگر عروس آسمان ماهي كه مي خنديد نيست گويي كه تنهايي مرا زنداني مي كند يا جان غمناك مرا بيزار از تن مي كند