دری را که باد باز میکند همیشه راه باد خواهد بود

دری را که باد باز میکند همیشه راه باد خواهد بود . خدایا دری باشم برای عبور نسیم نیم نگاهت؟

 

بادی آمد پر کاهی از زمین بلند شد ، بادی آمد پر کاهی از زمین بلند شده در چشم کودکی فرو رفت، پر کاهی در چشم کودک فرو رفته غوغا میکرد و اشک به پا میکرد ، اشک و پر کاهی غوغا کرده از دیده جاری شده صورت غبار آلود لمس میکنند ، صورت غبار آلود و اشک و پر کاه سایده میشدند بر زمینی داغ و داغ و خشک ، پر کاهی بر زمین مانده زمینی خیس شده از اشک و نگاه کودکی به اعماق اسمان ، اسمانی که باد از سویش می آمد و پر کاهی را بلند میکرد تا که در چشم کودکی شاید آن طرف تر فرود آید . در این چرخه من کدامم ؟ اسمان ، باد ،پر کاه ، چشم کودک ، نم اشک ، یا که بادی دوباره ؟

سلام

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
اميد

در باش...بر درگاه او....تا دری باشد در درگاهت..........................خوش باشی

saeideh

سلام....کامنتت يه جوری بود که حس کردم فقط کم مونده منو بزنی!!!!..... چرا دعوا داری ؟..... شايد همون پر کاهی باشی که به چشم من رفتی!.....اما اگه تو رقبت نميکنی وبلاگ منو بخونی و سرت گيج ميره.....به نظر من وبلاگ تو خيلی قشنگه و فضاش آدمو ياد بوی قهوه ميندازه!.........مطلبت هم عالی بود........(با ما به از اين باش!) ........... تا بعد......

saeideh

خوشحالم که به وبم اومدی.... نمی خوام مطالبم رو بخونی..... اما خوشحال ميشم بيايی..... درد تو گوشی رو هم تحمل میکنم.... اما بگو چی کار کنم ؟..... فقط تنبیه نکن....راه حل هم بگو.... منتظرم آقای بد احلاق....