حال ما خوب ، حال این روزهای ما؟

هان ای خدای گذشته های نزدیک ، از دورترین آینده ها چه خبر؟؟

حال ما خوب است معتدل رو به روشنائیهاست ،حال ما هیچ خدا را بندگیست ،و خداوند هم این روزها خوب میداند بنده کیست! ،حال ما سبز است اما لجنی ، حال ما روزگذشته را پشیمان شده است ، روز ! حال ما شبها هم عصیانگر شده است ،حال ما سرو و صنوبر را فرق نمی دارد زیاد ،زندگی آبتنی در حوضچه ی اکنون است ،حال ما خیس آن اکنون است ، حال ما را خواسته باشد اگر دوستی ، خوب است معتدل رو به روشنائیست.

سلام

/ 8 نظر / 33 بازدید
سحر

انقدر آبتنی کردم دیگه دارم غرق میشم![گل]

نگار نیک نفس

خوش به حال حالت حال ما اما بد شدیدا رو به تاریکی [ناراحت] همیشه شاد باشی بهنامترین [گل]

میفروش

سلام . خب خدار رو شکر که حالت خوبه . ما که از همه نوشته هات سر در نیاوردیم البته توقع ای هم نیست که سر در بیاریم . دست ما کوتاه و خرما بر نخیل . ولی خب فهمیدم که خوبی و ما هم با خوبی شما خوبیم . برقرار باشید. به امید دیدار [گل]

لیلا

بیایید خاطرات را زنده کنیم همان گونه که به ما جان دادند تا زندگی کنیم . . . منتظر حضورتان هستم

سپنتا

حال ما هم خوب است، اگه حال داشتی باور کن!

نگاه کویر

سلام حال ما و حال اینروز های ما یکی است... قشنگ نوشتی!آفرین

ساره

سلام حال همه ما خاکستری است ...