خبر مرگ تو را باد به من خواهد داد

خبر مرگ تو را باد به من خواهد داد

و به آرامی ذره خاکی درچشمم فرو خواهد کرد

تا بی فرمان دلم از مهر قطره گردد

خیس کند گونه هایی را که اصلاَ ، اصلاَ

از مرگ تو خم به خود ندیده بود

و که شاید با زور

تاب دهد دستی را که حتی

به خبر مرگ تو به خود تکان ندیده بود

اما،اما

باد نیست در فکری که مال من است

و نمیداند که در این اندیشه

تو ماندگاری با تمام یادهایت

که نیازی به باد نیست

خبر مرگ تو را دل تو به من سالهاست رسانده است

سلام

/ 1 نظر / 6 بازدید
paeez ghorub

و به آرامی ذره خاکی درچشمم فرو خواهد کرد تا بی فرمان دلم از مهر قطره گردد بسیار زیبا...[گل]