تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
پروانه ی دیوانه

ای خدای لبخندهای مهربانی ، ای خدای گل و بلبل ،ای  گه گاه نیشخند و چشمک تو بیا و ببین پروانه برای خنده ات باز دیوانه شد.

این اواخر کمی از همه بیزارم. آنقدر کم که نمیخواهم کسی چیزی برای آخرت در یادم جا بگذارد.این اواخر از خدا دلگیرم. دل گرفتم، دست دوست دادم.این اواخر من کمی با آب میروم تا کوه و برای بزهای کوچک شیر میچینم و علفها را وا میگذارم تا بخشکند از نبود آنهمه بزها. سلام
کلمات کلیدی :دیوانه، گل و بلبل، بز،دی،ماه دی، علفها
نوشته شده توسط بهنامترین در شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧

نظرات ()