تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
دست درازی به زندگی هنوز هم؟

ای نا خدای کشتیهای بزرگ،این کشتی کوچک ما به گِل ننشته،گم نکرده راه را، بی باد و بادبان نمانده، او فقط تورا میخواهد و وزش نگاهت

در این گیر و دار زندگی و مرگ

دست رو به آسمان بردنت هنوز هم؟

عشق رفت و دوست رفت و دشمنان جمع

با دشمنان نا بکار دوستی هنوز هم؟

سخت بود زندگی، کردیمش تاراج

در این حراج زندگی گرانفروشی هنوز هم؟

سکوت و نشانه ها همه از رفتن است

دست درازی به دیوار زمان هنوز هم؟

تا خدا شدن فقط چند گام فاصله است

این گامها را برنداشتن  هنوز هم؟

دیدی که کِرم از خود درخت بود!

میبینی که مرگ هست و دست درازی به زندگی هنوز هم؟

 سلام

 
کلمات کلیدی :
نوشته شده توسط بهنامترین در سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧

نظرات ()