تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
اینجا زمین میچرخد

اینجا زمین میچرخد

کند تر از مرگ تو در روز

کند تر از مرگ من در شب

تا زمان میچرخد این زمین میرقصد،

 بی اهنگ میرقصد در شب میرقصد ، در روز میرقصد

چه زیبا  میرقصد ، چه دقیق میچرخد

و بی اهنگ چه زیبا میرقصد

 

تا مرگ زمان ما با او میچرخیم ،میچرخیم

ما با او میرقصیم

کند تر از مرگ تو در روز ، کند تر از مرگ من در شب

و او که بی ما میچرخید ، میچرخد

و چه زیبا ، چه دقیق ،.....

سلام
کلمات کلیدی :رقصیدن، چرخیدن
نوشته شده توسط بهنامترین در چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٤

نظرات ()