تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
راه شوسه ها را به جهنم بسپار

راه شوسه ها را به جهنم بسپار. پا بگذار بر آسفالت آفتاب تابستان خورده کوه بزرگ و ببین با تمامی داغهایش پای تو را به جلو میراند. ای کاش که زمان را میشد نگاه کرد ،گذر ثانیه هایی که تو خوب میدانی این زمان نیست میرود ،عمر من است . پا بگذار بر داغی جاده آسفالت کوه بزرگ و تو ببین با تمامی بی انتهایی تو هنوز به جلو رانده شدن را میخواهی . و بخند ،تو بخند تو ،بخند تو ..... بخند ... بخند.... قهقه کن .سلام
کلمات کلیدی :لبخند، بهنام ترین
نوشته شده توسط بهنامترین در چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦

نظرات ()