تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
دری را که باد باز میکند همیشه راه باد خواهد بود

دری را که باد باز میکند همیشه راه باد خواهد بود . خدایا دری باشم برای عبور نسیم نیم نگاهت؟

 

بادی آمد پر کاهی از زمین بلند شد ، بادی آمد پر کاهی از زمین بلند شده در چشم کودکی فرو رفت، پر کاهی در چشم کودک فرو رفته غوغا میکرد و اشک به پا میکرد ، اشک و پر کاهی غوغا کرده از دیده جاری شده صورت غبار آلود لمس میکنند ، صورت غبار آلود و اشک و پر کاه سایده میشدند بر زمینی داغ و داغ و خشک ، پر کاهی بر زمین مانده زمینی خیس شده از اشک و نگاه کودکی به اعماق اسمان ، اسمانی که باد از سویش می آمد و پر کاهی را بلند میکرد تا که در چشم کودکی شاید آن طرف تر فرود آید . در این چرخه من کدامم ؟ اسمان ، باد ،پر کاه ، چشم کودک ، نم اشک ، یا که بادی دوباره ؟

سلام

 
کلمات کلیدی :بهنام ترین، کاج، کاه
نوشته شده توسط بهنامترین در پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤

نظرات ()