تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
سال روز است امروز

سال روز است امروز

سال روز پارسال همین روز

سال ها یاد کردیم در این روز

امروز و دیروز و پریروز

قرنها می گذرند از کناری

پس فردا،فردا و امروز

گمگشته در روزهایم هست

به یاد داری تو هم امروز

تاریخ در ذهن می پرورانم

تو هم از همان تاریخ ،

در این ساعت در همین امروز

سلام

 
کلمات کلیدی :امروز و دیروز و پریروز، سال روز است امروز، قرنها می گذرند از کناری
نوشته شده توسط بهنامترین در پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤

نظرات ()