تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
واژه های بی معنی

ای خدای آدمهای بیدار؟ کجا خواب مانده یی ؟؟؟ به کدام درخت سیب تکیه داده بودی ؟ هان

می دانی ام چیست؟؟ عشق را در میان واژه های بی معنی گم کرده ام ، برای یافتنش باید واژه ها را کشت و از نونوشت

من همانم که خاطرش در خاطرتان جا مانده بود جایی. آمدم بگویم بی خداحافظ ، سلام
کلمات کلیدی :تا بینهایت دور
نوشته شده توسط بهنامترین در یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸

نظرات ()