تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
حال ما خوب ، حال این روزهای ما؟

هان ای خدای گذشته های نزدیک ، از دورترین آینده ها چه خبر؟؟

حال ما خوب است معتدل رو به روشنائیهاست ،حال ما هیچ خدا را بندگیست ،و خداوند هم این روزها خوب میداند بنده کیست! ،حال ما سبز است اما لجنی ، حال ما روزگذشته را پشیمان شده است ، روز ! حال ما شبها هم عصیانگر شده است ،حال ما سرو و صنوبر را فرق نمی دارد زیاد ،زندگی آبتنی در حوضچه ی اکنون است ،حال ما خیس آن اکنون است ، حال ما را خواسته باشد اگر دوستی ، خوب است معتدل رو به روشنائیست.

سلام
کلمات کلیدی :حال این روزهای ما، سبز لجنی، بهنامترین، behnamtarin
نوشته شده توسط بهنامترین در جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸

نظرات ()