تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
کلاغ وار

می دانی ام چیست بزرگ ومتعال؟ انگارهرچه بیشتر به تو شک می کنم تو مهربان تر میشوی

 

پرهای سیاه ام را باز خواهم کرد وبال خواهم زد و قارقار خواهم کرد.می دانم که صدای کلاع هماینروزها هم صدا دارد.صدای کلاغ هم نخس نیست.گرم است وسفید.سلام
کلمات کلیدی :بهنام ترین
نوشته شده توسط بهنامترین در دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸

نظرات ()