تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
وصلت آذر و دی

هان ای خدای خنده و سوز !!! یک نمایه از گدشته به حال می دهم ، کودکی امگریه کردم وتو خندیدی ، حال که بغض می کنم گریه می کنی؟ کدام را باور کنم ؟ان شوخ طبعی ات را یا این دلسوزی ات ؟

از غصه و باران که بگذریم،زمین حال دیگری دارد،قصه های نو خواهد گفت به یقین، غصه های تازه را بغض می گوید با ابر ، سوزهای زمان را مینویسد با شاهپر ابر وجوهر برف ، امسال زمیستان بغض تازه می ترکاند بی حق حق ، وتو بگو واگویه هایت را آدم برفی برای آدم برفی و بگدار بدانند این برف بازان ، این چله گم کردگان به بی راهگی نبود هندوانه و انار ، تا ابد باقی خواهد ماند این وصلت آذر و دی در آن دقیقه آخر. سلام
کلمات کلیدی :بز،دی،ماه دی، بهنام ترین، دی ماه
نوشته شده توسط بهنامترین در جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸

نظرات ()