تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
ماندگارترین خاطره ی من همان گریه های نوزادیست

بار خدایا،من را بپذیر ووجودت را برایم پس بفرست

من یعنی ام شاد است ، شاد تر از آن همه خنده های بازیگوش،یعنی ام دیروز است، یعنی ام فرداست ،یعنی ام هرچه باشد اکنون است،نام دیگرم را بگذار حالا،شاید اویی بترجماندم خنده،دیگری معنی ام کند ناله،برای اولیم بار نیست که میگویم، معنی ام هرچه باشد خوب است،من خودم را می شناسم،بهنام، ترینی از بینهایت دور م.

سلام
کلمات کلیدی :خودشناسی، تا بینهایت دور، بز،دی،ماه دی
نوشته شده توسط بهنامترین در چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸

نظرات ()