تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
» دوستت دارم بانو گوش کن مرا :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» نزدیک نیست :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳٩٤
» بوسم بده ماچم کن :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤
» از آن روزهای گند :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» جهنمی خواهم ساخت و در ان خواهم سوخت :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢
» شراب غصه و غم :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» بازی های کوچه های های های و هق هق :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» از آن شبهای گند چند روز مانده به تابستان :: سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
» کسی که از ترس نمیترسد :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» جنگ ابرها :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
» مردی که بارها مرده بود :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» خیال یک واقعیت :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» تازه چه خبر ؟ :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» زندانبان زندانی :: شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٠
» شاگرد سه ساله ی کلاس پنجم اکاور :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» با ما نیست :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
» فصل های جا مانده :: دوشنبه ٤ مهر ۱۳٩٠
» زمزمه ی سکوت :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» من از تمام شاعرانگیهایم بیزار :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» خطاست :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» طعم مرگ :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» تکه تکه انار :: پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩
» میهمانی جنگل پیر :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» پیش کشی خاطرات :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩
» من به بیداری خود محتاجم :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» مردم وا مانده :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» پرشین بلاگ. امروز، دیروز ، و گذشته ام :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٩
» باید به صدای کشیده ها عادت کرد :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» فانوس و قاموس :: شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
» کلاغ منجی :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» من هم آب می شوم در این همه لذت :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» گریه های شاد بر شما باد :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
» شست و شوی خاطرات :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
» معجزه ی مرگ و میلاد :: پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩
» تازگی :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩
» این زمین مایوس :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» باید از دور پرید و به نزدیک رسید :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» واژه های بی معنی :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
» سبز و زرد و مرگ :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
» من گمشده ی ایام هفته هستم :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» من تمام مردمی را می شناسم :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» حال ما خوب ، حال این روزهای ما؟ :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸
» قبر من قبر زیرین باشد :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» هیچستان :: یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸
» کلاغ وار :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸
» دروغ بازی :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸
» وچه نوری دارد این خورشید مرده :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸
» وصلت آذر و دی :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» ب ا ی د آ ه س ت ه م ر د و ر ف ت :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
» چوب بریزید بر این آتش تا او خنک شود شاید :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» و در این آبادی . نه آبی نه بادی :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸
» اشک مداد سیاه :: چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸
» ماندگارترین خاطره ی من همان گریه های نوزادیست :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» متال گونه های بارون :: جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸
» طولانی ترین ماه :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
» بی بادبان دریا آرام است :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸
» عشق همان است که تو ندانی :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸
» من انارم :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
» یکی بود تنها بود :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» نگاه کن تو را نگاه می کنم :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» خارزار :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
» لعنت به هردوی ما :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸
» خدای کلاغ و خدای گرگ :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸
» شادی پس از ماتم :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» سبز کشی به سبک خدا :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
» و من تو را به دار خواهم دید :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» صندوق خنده ها :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» بارانی که نباشد خاطرات هم نیستند :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸
» اشک بر گریه :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
» مرگ مرده :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» پایان راه بی پایان :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» فرار زمان :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
» دام و مادام :: جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» آسمون آرزو داره زمین :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دیونه یادت باشه :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» بگو سوگند :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
» یادما باشد :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» درخت بر دار :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
» خدایی که اهل تبعیض نیست :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» جشن قبرها :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
» دالان درون :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» این زالو که خاک را می مکد :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» شهر سست خاطره ها :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» خدا هم افسانست،بم هم افسانست :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» زمستان جان دارد،ولی پنهان و آهسته :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» بکنیم علف از ریشه :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» یاد مداد بخیر :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» تنگ تنگ ماهی :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
» داوری داور خویش :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧
» پروانه ی دیوانه :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» خورد شدنم در آیینه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» زمینی دور از خدا :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧
» دست درازی به زندگی هنوز هم؟ :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» خدای دگر و مشق امروز آفتاب :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧
» این روح سالخورده :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
» نقش ونمای تنهایی :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
» کسی به نام کس دیگر :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
» بن بست حیرانی :: شنبه ٦ مهر ۱۳۸٧
» نظری خیال و خاطره :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
» نی نوای آه و افسوس :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧
» صدا در محو :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» و من در دستان خاک :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
» عکس و برعکس :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» پیچ و تاب :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» آنجا کجاست؟ :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧
» پازل امید :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧
» درد زمستان :: شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧
» مشق :: شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٧
» هی درخت بلوط ایستاده در اعماق این جنگل :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» زغال و بخاری :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شاپرک و پروانه :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» باز بگویم تورا که بعد از مرگم یادت را در یادم جا بگذار :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧
» بیا نزدیکتر. اینجا هوا بوی بخار و نم میدهد :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧
» خاک من و دست خدا :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» ماه و دریا :: سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦
» در برکه ی زندگانی :: شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
» از تبار لبخند :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦
» زندگی همه اش مبهوت است :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» ای خداوند دور و نزدیک :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
» شقیقه ی زمستان :: یکشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٦
» حضور یکتایی خدای یکتای من :: یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦
» ،آدم را چه میدانست شهوت چیست! :: یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
» حالا که میشود غرق شد، بیا تا فرو رویم با هم :: شنبه ۸ دی ۱۳۸٦
» رنگواره ام را بخوان و نثارم صلواتی بفرست :: چهارشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٦
» پشیمان خواهیم شد حتی اگر بر باور پشیمانی نرسیده باشیم :: جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦
» حتی اگر عمرم را بیهوده رقم زنی :: پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦
» قهقه :: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦
» شهر من :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦
» به نام خدا و به یاد اشک گل لاله :: سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦
» شکایتهای بی دریغ :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
» راه شوسه ها را به جهنم بسپار :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» کاش در دهکده عشق کمی تنهایی بود :: جمعه ۱٠ فروردین ۱۳۸٦
» طلوعی دباره :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» تا کجا خواهم رفت ته این دره کجاست :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» پوچم مثل یه قالبه یخ زیر بارش برف :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» سرد سرد است شب من :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥
» گم شد سرزمین تنهائی من تو غروب غم گرفته و مه آلود مردمی خسته :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤
» شاید این بار شاید بار دگر :: پنجشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٤
» باز روزگار تنهایی با نور مایل خورشید فصل پاییز :: چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٤
» دری را که باد باز میکند همیشه راه باد خواهد بود :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٤
» سال روز است امروز :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» شبی را باغ به باغ و کوی به کوی گذر کردم :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٤
» به خاطر بیاوریم آن زمان که از آغوش پدر جدا میشدیم :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳۸٤
» خبر مرگ تو را باد به من خواهد داد :: سه‌شنبه ٧ تیر ۱۳۸٤
» سلام از یک رهگذر، :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» برگی خشک . نوید قطره ای بارن :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» به یاد یاد آورنده یاد :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» آدم همه چیز یادش میره مگه یادش که همیشه یادشه :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» اینجا زمین میچرخد :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٤
» هی چی بگم از اینهمه اندوه :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٤
» همکلاسیها یادش بخیر زیر . زیر باران دویرنها یادش بخیر :: شنبه ٦ فروردین ۱۳۸٤
» کلی بگم من اصلا نمیدونم :: جمعه ٥ فروردین ۱۳۸٤
» آب را بی روح ، روان است :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٤
» یاد دارم لحضه ای را که دوستم :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٤
» چه رویایی ، چه خوابی ، خالی از هر رنگ و بویی :: چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٤