تا بینهایت دور

شهری برای قدم زدن
 
زمزمه ی سکوت
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠ : توسط : بهنامترین

خداوند روزگار های شاد. الان در کدام گوشه ی دنج زانو بغل کردی؟

- چیزی خوردی؟

+ غصه .

- چیزی زدی؟

+ آه و افسوس به تن.

-چی کشیدی؟

+ درد و رنج

تو شجاعی؟

-افسرده

+به بعد از مرگ معتقدی؟

- مرگی نیست

+کار و پیشه داری؟

_می نشینم زیر سایه ی دنج و به هر رهگذر تنهایی می گویم ، سلام.